Stakeholdermanagement kan complex zijn - maar ook eenvoudig. Hoe? Met het juiste gereedschap. FOM-software standaardiseert dialoogprocessen en goedkeuringsprocedures

Een bijdrage van het FOM Magazine.

Waar mensen zijn, zijn mensen. Wie een groot project plant of een bedrijf leidt, moet vaak rekening houden met een groot aantal verschillende partijen - niet alleen de eigen werknemers en aandeelhouders, maar ook politici en bestuurders, de media, milieubescherming en natuurbehoud en het grote publiek. Al deze belanghebbenden hebben hun eigen belangen en motivaties.

Dit alles samenbrengen is een uitdaging, zowel op operationeel als op communicatief gebied. Aangezien de verschillende belanghebbenden vaak geografisch ver uit elkaar liggen - vaak zelfs verspreid over de hele wereld - is het niet altijd mogelijk elkaar persoonlijk te ontmoeten.

Klik hier voor het volledige artikel.