Gewoon een gevoel van veel werknemers? Nee, helaas werkelijkheid! Het is een ontwikkeling die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Dit begon al voor de pandemie, maar werd door de pandemie extreem versterkt.

Podcast over het onderwerp "SAP doet "Focus Friday" zonder conferenties": een model voor de toekomst?" door Stefan Eich, 20.05.2022, in gesprek met Jutta Rump, directeur van het Instituut voor werkgelegenheid en inzetbaarheid in Ludwigshafen

Op dit moment heb je het gevoel dat je niet meer kunt ontsnappen aan de vergadergekte. De ene vergadering volgt op de andere. Hier een workshop, daar een vergadering - moderne videoconferentiesoftware verlaagt de drempel voor een korte teambespreking door de eenvoud van het online verbinden van het team in enkele seconden met slechts enkele muisklikken. In sommige gevallen twijfelt men zelfs niet meer aan het nut van dergelijke bijeenkomsten, wat vroeger wel anders was. Als gevolg daarvan hebben sommige werknemers geen tijd meer voor hun dagelijkse werk, omdat ze het zo druk hebben met vergaderingen en besprekingen dat ze geen tijd hebben. 

De term "zoommoeheid" beschrijft deze overbelaste vergadercultuur, die gepaard gaat met een verlies aan productiviteit. Ook de motivatie van de werknemers neemt af. "Uitwisseling is altijd goed - maar uiteindelijk moet de werkdag niet alleen uit uitwisseling bestaan, want ook de operationele dagelijkse gang van zaken moet worden afgehandeld." (Jutta Rump)

Focus Friday is door SAP in het leven geroepen om juist deze dagelijkse operationele zaken te kunnen uitvoeren zonder storende vergaderingen. Jutta Rump ziet potentieel in deze regeling, maar in de huidige wereld van snelle communicatie pleit zij voor een gestructureerd proces van bijeenkomsten met gereguleerde tijdstippen en bindende regels.   

Linkando biedt precies deze structuur en de nodige regels, zoals een bindende vergaderprocedure en een geregeld sprekersbeheer, alsmede een duidelijke rolverdeling. De software voor vergaderbeheer pakt het probleem van de inefficiënte vergadercultuur bij de wortel aan, terwijl organisatorische maatregelen zoals Focus Friday slechts de symptomen helpen verlichten.