Een bijdrage van het FOM Magazine.

Externe werknemers in thuiskantoren hebben vaak nadelen op het gebied van vertegenwoordiging, medezeggenschap en toegang tot informatie. Een efficiënte vergadercultuur moet gelijke kansen voor alle werknemers in hybride vergaderingen bevorderen.

Klik hier voor het volledige artikel.