Zonder notulen zijn formele online vergaderingen gemakkelijk aanvechtbaar. Linkando maakt alle benodigde documenten automatisch aan.

Wat is er erger dan een vergadering uitstellen? Juist, als je de vergadering moet herhalen vanwege betwiste resoluties.


Met Linkando kunt u dit risico minimaliseren: De software registreert het hele proces van Formal Online Meetings (FOM's), van voorbereiding tot uitvoering en follow-up. Zo kunt u op elk moment bewijzen dat u alle processtappen in overeenstemming met de statuten hebt uitgevoerd.
In de LinkedIn artikelreeks "Formele Online Vergaderingen" leg ik uit hoe je Linkando kunt gebruiken om je FOM's te organiseren en uit te voeren. Het vijfde deel gaat over notulen die in overeenstemming zijn met de statuten:

Deel 5: Protocollen in overeenstemming met de statuten

  • Technisch protocol
  • Digitale handtekeningen
  • Follow-up
  • Technisch protocol

Klik hier voor het volledige artikel.