Tijdens de pandemie is een markt van 5,5 miljard euro ontstaan voor formele online vergaderingen. Digitale aanbieders hebben nu een unieke kans om deze markt te helpen vormgeven. Inzichten uit de praktijk bij Linkando, en de beoordeling van Thomas Gebhart, lid van de Bondsdag.

Digitale bedrijfsmodellen floreerden tijdens de Corona-crisis, dat is geen geheim: de aandelenkoersen van bedrijven als Microsoft of Apple spreken voor zich. Tijdens de pandemie ontstonden echter ook geheel nieuwe markten - bijvoorbeeld voor Formal Online Meetings (FOM's).

FOM's zijn vergaderingen en bijeenkomsten die formele richtlijnen moeten volgen - bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen, verenigings- en federatievergaderingen of bestuursvergaderingen. Informele vergaderingen daarentegen, zoals teamvergaderingen, volgen gewoonlijk geen specifieke richtsnoeren.

Vergaderingen vóór de pandemie

Vóór de pandemie was de markt voor digitale vergaderingen verdeeld in twee werelden: Aan de ene kant kleinschalige videoconferenties, bijvoorbeeld teamvergaderingen, die vallen onder aanbieders als Zoom, Microsoft Teams of Cisco Webex. Aan de andere kant zijn grote evenementen zoals marketingevenementen of conferenties, met cvent, meetyoo of hopin als belangrijkste aanbieders.

Formele vergaderingen daarentegen waren vóór de pandemie uitsluitend offline evenementen, aangezien digitale formats meestal niet gewenst waren voor dit soort vergaderingen.

Hiervoor waren twee belangrijke redenen:
Ten eerste was de juridische situatie onduidelijk, omdat veel relevante vragen nooit eerder waren gesteld: Zijn digitaal gehouden stemmen en verkiezingen rechtsgeldig? Hoe moeten de notulen worden bijgehouden? Aan welke formele vereisten moeten de uitnodigingen en het programma van de evenementen voldoen?

Ten tweede gaven de deelnemers aan formele bijeenkomsten de voorkeur aan het offline formaat: er was weinig vertrouwen in digitale technologie en weinig ervaring, zowel met digitale platforms als met digitale gezelligheid en argumentatiecultuur.

Nieuwe vergadercultuur
De pandemie creëerde een nieuwe situatie: Wegens lockdowns en contactbeperkingen waren online vergaderingen nu de enige beschikbare vorm.

U kunt hier meer lezen over hoe het allemaal is ontstaan.