De statuten moeten in overeenstemming zijn met het wettelijk kader en de bestuurstrends voor digitale vergaderingen. De tips en aanbevelingen van de experts van PwC Legal.

Een gastartikel door Tobias Mittrach en Jan Gerd Möller van PwC Legal.

Tot twee jaar geleden was de consensus dat formele vergaderingen face-to-face werden gehouden. Dit had verschillende culturele en juridische redenen - onder meer was er geen duidelijke rechtsgrondslag voor formele onlinevergaderingen (FOM's).

De Wet civiel, insolventie- en strafprocesrecht veranderde dat. Het creëerde de rechtsgrondslag voor het houden van FOM's zoals vergaderingen en bijeenkomsten, zelfs zonder afzonderlijke wettelijke bevoegdheid of reglement van orde. De bijzondere regelingen zijn verlengd tot 31 augustus 2022. Hierdoor konden bedrijven en overheden voldoende ervaring opdoen met FOM's en leerden zij de voordelen van digitale formaten waarderen.

Ook na het verstrijken van de wet COVID 19 kan het commissiewerk in beginsel digitaal blijven plaatsvinden. Voor de juridische zekerheid raden wij echter aan de statuten dienovereenkomstig aan te passen. Dit is met name van belang voor het commissiewerk in raden van toezicht, aangezien hier speciale voorschriften gelden.

Klik hier voor het volledige artikel.