In plaats van heel Duitsland af te reizen om een rechtszitting bij te wonen, kunnen deelnemers aan rechtszaken steeds vaker via een videogesprek met elkaar in contact komen. De 31e Duitse IT-rechtsdag in Saarbrücken ging over de uitdagingen van digitalisering in het rechtssysteem.

Landau, 27 september 2022: Rechtszittingen worden steeds digitaler.

Hoorzittingen vinden plaats via videogesprekken, en in sommige gevallen worden zelfs hele hoofdzittingen als hybride procedures gehouden. De digitale formaten besparen tijd en kosten en beschermen het milieu. Sinds de Corona-pandemie is het aantal digitale verhoren aanzienlijk toegenomen. De rechtsgrondslag hiervoor bestond echter al lang voor de pandemie: sinds 2002 kunnen rechtbanken de procespartijen via video- en audiotransmissie met elkaar verbinden. Dit is geregeld in § 128a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Minister Buschmann van Justitie heeft begin 2022 een wetsvoorstel aangekondigd dat ook het gebruik van digitale technologie in strafprocedures regelt.

Digitale hoofdzittingen zijn controversieel onder advocaten en rechters. Volgens een enquête van anwalt.de van juni 2022 is 58 procent van de ondervraagde advocaten in principe voorstander van rechtszittingen per videoconferentie. In strafzaken vindt 90 procent digitale procedures echter niet nuttig.

Op de eerste EDP-hofdag na het begin van de pandemie waren digitale algemene vergaderingen nu een veelbesproken onderwerp. Unisys Deutschland GmbH, een wereldwijde IT-dienstverlener en vaste outsourcingpartner van de rechterlijke macht in Beieren, heeft deelgenomen aan de uitgebreide invoering van het elektronisch procesdossier (eFile) in de Vrijstaat als onderdeel van een overkoepelend project. Dit jaar presenteerden zij hun oplossingsaanpak voor digitaal horen met de softwareleverancier Linkando van Landau.

Volker Wiora, CEO en oprichter van Linkando, zegt: "De digitalisering van gerechtelijke procedures is een gevoelig onderwerp. Enerzijds moet de veiligheid van de getuigen en een uit technisch en juridisch oogpunt efficiënte gerechtelijke procedure worden gewaarborgd. Anderzijds valt het, gezien de klimaatverandering, moeilijk te rechtvaardigen dat getuigen voor een verklaring van twee minuten in sommige gevallen de hele Bondsrepubliek moeten doorkruisen."

Tijdens de EDP-rechtsdag werden onder meer vragen behandeld als de authenticatie van getuigen in het kader van digitale zittingen en digitale inspraakmogelijkheden voor het publiek. Ook de vraag welke gerechtelijke procedures precies gedigitaliseerd kunnen worden, werd besproken. Er zouden ook digitale zijkamers moeten worden gecreëerd, zoals de raadkamer van een rechter, voor overleg en om de veiligheid van getuigen te waarborgen.

"Een alternatieve aanpak zou zijn digitale zittingszalen in kantongerechten", zegt Thomas Ellegast, Sr. Manager Delivery Business Process Solutions bij Unisys. "Dit zou de reisafstanden voor getuigen verkorten, maar toch een veilige omgeving voor getuigenissen creëren. Het zou ook een minimumnorm voor de technologische kwaliteit van de videotransmissie en de gebruikte hardware waarborgen."

Over Unisys
Unisys is een wereldwijd informatietechnologiebedrijf dat de meest dringende IT- en bedrijfsuitdagingen helpt oplossen voor veel van 's werelds grootste bedrijven en overheidsinstellingen. Unisys heeft meer dan 20.000 mensen in dienst die klanten over de hele wereld bedienen. Voor overheidsorganisaties, de financiële sector en industriële en commerciële bedrijven levert Unisys state-of-the-art geïntegreerde oplossingen, waaronder cloud- en infrastructuurdiensten, applicatiediensten, beveiligingsoplossingen en high-end servertechnologie.

www.unisys.de


Over Linkando
Linkando is een aanbieder van meeting management systemen uit Duitsland. Als remote-first bedrijf gebruikt Linkando elke dag zelf zijn eigen software voor vergaderbeheer om vergaderingen efficiënter te maken. Het meeting management systeem van Linkando stelt bedrijven en andere organisaties in staat om efficiënt en veilig te vergaderen met behulp van gespecialiseerde software en data-analysetools die tijd en geld besparen en de vergadercultuur duurzaam verbeteren. In tegenstelling tot andere oplossingen integreert Linkando met populaire videoconferentiesystemen zoals Zoom of Microsoft Teams. Linkando is wereldwijd beschikbaar als een cloud-gebaseerd software-as-a-service product.

www.linkando.com

Perscontact:
Linkando GmbH
Ostbahnstr.17
76829 Landau in der Pfalz

press@linkando.com