Op 9 februari 2023 heeft de Duitse Bondsdag met grote meerderheid besloten om verenigingen en hun algemene vergaderingen vrij te stellen van de wettelijke verplichting om doorgaans alleen persoonlijk te vergaderen. Nu moeten de leden van een vereniging ook de mogelijkheid hebben om digitaal deel te nemen aan een algemene vergadering. Dit betekent dat de leden de mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering van hun eigen vereniging, zelfs indien zij niet ter plaatse aanwezig kunnen zijn. 

Met de nieuwe wet zijn de regels voor digitale algemene vergaderingen aanzienlijk vereenvoudigd. Dit betekent dat verenigingen niet langer de verenigingsstatuten hoeven te wijzigen om digitaal of hybride vergaderen mogelijk te maken. In plaats daarvan moeten de leden van de vereniging nu de mogelijkheid hebben om digitaal of hybride deel te nemen aan de algemene vergadering van hun eigen vereniging, ook als men niet ter plaatse aanwezig kan zijn.

Lees meer op https://www.tagesschau.de/inland/bundestag-vereine-versammlungen-hybrid-online-101.html