Wordt virtueel het "nieuwe normaal"? Het wetsontwerp van de nieuwe federale regering geeft aan dat jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen in de toekomst ook virtueel kunnen worden gehouden.

Volgens nieuwe plannen van de Duitse regering kunnen de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen ook na de Covid 19-pandemie virtueel worden gehouden. Dit blijkt uit een wetsontwerp over de "virtuele algemene vergadering" dat op 10 februari 2022 door het Bondsministerie van Justitie is ingediend.

Vóór de Corona-pandemie was het gebruikelijk om alle AVA's alleen in aanwezigheid te houden. De crisis heeft ons echter laten zien dat virtuele AVA's werken en dat ze zelfs enkele voordelen hebben, zoals een hogere opkomst bij de vergaderingen; met andere woorden: een groter deel van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd bij de AVA's. Qua kosten biedt een virtuele AVA ook enkele voordelen, aangezien vooral voor de grote ondernemingen de huur van dure beurs- en concertzalen niet meer nodig is. 

Minister van Justitie Marcus Buschman ziet de voorlopige regeling in verband met de corona als een permanente mogelijkheid. Het wetsontwerp heeft onder meer betrekking op het spreekrecht voor aandeelhouders en de mogelijkheid op verzoek, zodat zij hun gebruikelijke rechten in het kader van virtuele vergaderingen kunnen behouden en niet in een passieve rol worden geduwd. 

Klik hier voor het volledige artikel. 

Bron: www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen